Elia Garutti

Pic

59° Zecchino D’oro – Rai 1

View Photos

Remida @ BonusTrack

View Photos

Lenzotti Strumenti musicali CLINIC/DEMO

View Photos

My PhotoBook

View Photos

Various

View Photos

Remida

View Photos

Whole tone trio

View Photos

Studio Session

View Photos

Nevruz (Xfactor2011)

View Photos

56° Zecchino D’oro

View Photos